Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe,

rozliczane są na innych zasadach niż tłumaczenia przysięgłe. Jednostką rozliczeniową jest tu strona przeliczeniowa 1800 znaków ze spacjami. O ostatecznej cenie danego tłumaczenia decyduje również jego objętość- im większa, tym cena jest niższa!

Wykonujemy m.in.

Tłumaczenia zwykłe dokumentów biznesowych (umowy handlowe, materiały promocyjne, foldery reklamowe, materiały szkoleniowe dla pracowników, korespondencja firmowa, katalogi, foldery itp.)

Tłumaczymy:

opinie, CV, korespondencję prywatną.

Sporządzamy także:

Korektę tekstów w języku obcym.