Tłumaczenia uwierzytelnione

Tłumaczenia uwierzytelnione, czyli potocznie przysięgłe…

sporządzane i uwierzytelniane są przez tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dzięki temu, że sami jesteśmy tłumaczami przysięgłymi doskonale znamy specyfikę tego zawodu i wiemy jak powinno wyglądać poprawnie wykonane tłumaczenie.

Każde tłumaczenie, które wymaga uwierzytelnienia wykonywane jest przez nas z należytą starannością i poddawane uważnej korekcie.

Tłumaczymy między innymi:

  • Dokumenty samochodowe, dokumenty spadkowe, akty notarialne, świadectwa szkolne, świadectwa pracy, zaświadczenia, dyplomy wyższych uczelni, akty urodzenia, akty ślubu, akty zgonu, dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa z obywatelem innego kraju etc.

Wykonujemy także:

Tłumaczenia przysięgłe

  • dla lekarzy i pielęgniarek wyjeżdżających na zagraniczne kontrakty (dokumenty wystawione przez izby medyczne i pielęgniarskie, dyplomy, prawo wykonywania zawodu, etc.)

Tłumaczenia przysięgłe ustne:

  • w Urzędach Stanu Cywilnego, kancelariach notarialnych, kancelariach prawnych itd.

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów pojazdu

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe dokumentów pojazdów sprowadzonych z zagranicy, tłumaczenie takie wykonywane jest w naszym biurze najczęściej „od ręki”.

Informacje przydatne przy rejestracji pojazdu:

Poniżej znajdziecie Państwo informację na temat procedury rejestracji importowanego pojazdu, wymaganych do tego dokumentach, oraz opis krok po kroku, co należy zrobić aby zarejestrować pojazd.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Podstawa wykonywania pracy tłumacza przysięgłego uregulowana jest w ustawie:

Ustawa z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

Teksty źródłowych aktów prawnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27.02.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

Ciekawe linki z informacjami dotyczącymi zasad, którymi powinien kierować się tłumacz przysięgły:

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy